23 Mayıs 2010 Pazar

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları tablodan da görüldüğü gibi güneş,rüzgar,jeotermal gibi enerji kaynaklarına verilen isimdir.Tabloda belirtilmeyen okyanus akıntısı ve okyanuslardaki ısı etkisi gibi birkaç çeşit daha yenilenebilir enerji kaynağı mevcuttur.

Bu kaynaklardan bazıların eldesi çok kolay bazılarınınki ise çok güçtür.Bir bölgeye enerji sağlanması istendiğinde ön hazırlığının çok iyi yapılması,bölgenin enerji kaynaklarının iyi araştırılması ve de varolan enerjilerin iyi değerlendirilmesi gereklidir.Unutulmamalıdır ki en iyi enerji tasarruflu kullanılan enerjidir.Ülkemizin her yıl elektrik iletim hatlarında kaybettiği enerji miktarı neredeyse ürettiğinin yarısı kadardır.

Güneş Sistemi Nedir? Gezegenler ve Uyduları Nelerdir?

Güneş sistemi, güneşin çekim kuvvetinin etkisiyle; gezegenler,
gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteorların yine güneş
etrafında birikmesiyle oluşan gök cisimleri topluluğudur. Güneş
sisteminin oluşumu ile ilgili olarak bir çok teori vardır. Ancak en
çok bilinen ve doğruluk payı en yüksek olan teori 1796 'da matematikçi
Simon Laplace tarafından bağımsız olarak ortaya atılan Kant-Laplace
(Nebula) teorisidir. Bu teoride güneş sisteminin 4,6 milyar yıl önce
dev bir moleküler bulutunun çökmesiyle oluştuğu ileri sürülmektedir.

Güneş sisteminde bulunan gezegenler ve diğer gök cisimleri çekim
kuvvetinin etkisiyle güneş etrafında ve belli bir yörünge üzerinde
dönmektedirler. Çapı 30 ışık yılı yani 283,821,914,177,430 km olan
güneş sisteminde güneş de dahil olmak üzere toplam 10 gezegen vardır.
Bu gezegenler güneşe olan uzaklıklarına göre sırasıyla Merkür, Venüs,
Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün 'dür. Bunların dışında
bir de Plüton vardır. Ancak Plüton dış merkezli bir yörüngeye sahip
olduğu için gezegen olup olmadığı konusunda uzun tartışmalar yaşanmış,
24 Ağustos 2006 yılında ise Uluslararası Gökbilim Birliği Plüton'un
gezegen sınıfından çıkarılarak "cüce gezegen" sınıfına konulduğunu
açıklamıştır. Bu dokuz gezegen ile birlikte onların bilinen 166 uydusu
da güneş sistemine dahildir.

Güneş Sistemindeki gezegenlerin bazı özellikleri şunlardır;

* Gezegenlerin tamamı elips şeklinde bir yörüngeye sahiptir ve tüm
gezegenlerin dönüş hızları birbirinden farklı olmakla birlikte bazı
gezegenlerin yörüngeleri birbiri ile kesişir.
* Gezegenler hem kendi ekseni etrafında hem de güneşin etrafında
batıdan doğuya doğru dönerler.
* En küçük gezegen Plüton, en büyük gezegen Jüpiter'dir.
* Güneş'e en yakın gezegen Merkür, bilinen en uzak gezegen ise Plüton'dur.
* Dünya'ya uzaklık ve yarıçap olarak en yakın gezegen Venüs'dür.
* Dünya'nın 1, Mars ve Neptün'ün 2, Uranüs'ün 6, Satürn'ün 10 ve
Jüpiter'in 12 uydusu vardır. Merkür ve Plüton ve Venüs'ün uydusu
yoktur.
* Gezegenlerin dönüş hızları güneşe olan uzaklıklarına göre ters
orantılıdır.

Güneş ve Özellikleri ;

gnehgjÇapı 1.4 milyon km, 5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen ısı,
ışık ve enerji kaynağıdır. Yapısının tamamına yakını Hidrojen ve
Helyum gazlarından oluşmaktadır. Hacmi dünyanın hacminden 1.3 milyon
kat daha fazladır ve kütlesi itibariyle dünyanın 332.000 katıdır.
Ayrıca dünyaya en yakın yıldızdır. Dünyadan uzaklığı 149.500.000
km'dir. Güneş kendi ekseninde 70.000 km hızla döner ve bir turunu 25
günde tamamlar. Güneşte hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında büyük
bir enerji açığa çıkar. Saniye de 600 milyon ton hidrojen, helyuma
dönüşmektedir. Bu olay sırasında kırmızımsı bir alev 15-20 bin km
yükselir bu olaya güneş fırtınası denir. Güneşin sıcaklığı 6000 °C ve
merkezindeki sıcaklık ise 1.5 milyon °C dolayındadır. Güneş ışınları 8
dakikada yeryüzüne ulaşmaktadır ve güneşin üç günde yaydığı enerji
dünyadaki tüm enerjilerin toplamından fazladır.

Güneş sistemindeki gezegenler İç (Karasal) ve Dış (Gaz Yapılı)
gezegenler olmak üzere ikiye ayrılırlar;

Tekerleğin İcadı

wheel2-wince.jpg

Tekerleğin İcadı

Tekerlegin bulunuşunda, Amerikalı arkeolog Speiser, Gawra’da, M.Ö. 3.000–2.500 yıllara ait tekerlek kalıntılarına rastlamış; İngiliz meslektaşı Woolley ise Ur’da, M.Ö. 2.950 yıllarından kalma bir mezardan tekerlek çıkarmıştır. Ne gibi bir ihtiyacın bu icada yol açtığı kesinlikle bilinmemektedir. General Frugier’nin ilginç bir varsayımına göre, Yontma Taş Çağı’ndan başlayarak insan, avladığı hayvanı, kaya parçaları gibi bazı şeyleri taşıma ihtiyacını duymuştur. Bu soruna çare ararken, kesilmiş bir ağacın yuvarlandığını, böylece taşımayı kolaylaştırdığını fark eden insanlar yüklerini iki ağaç kütüğünün üzerine koymayı akıl etmişleridir.

Helikopterin İcadı, Helikopter Nasıl Çalışır?

Helikopterler dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen, ayrıca havada sabit olarak durabilen döner kanatlı bir uçaktır. İlk kez 1907 yılında Fransız Paul Cornu tarafından uçurulmuştur. Helikopter ve uçakların uçma prensipleri aslında aynıdır. Uçaklarda tutunma kuvveti elde edebilmek için uçak hava içinde hareket ettirilir. Ancak kanat, uçak gövdesine bağlı olduğu için sabit bir yapıdadır. Fakat helikopterlerde kanat sabit değil, hareketlidir. Yani helikopterlerde taşıma kuvveti elde edebilmek için döner kanat yani pervane kullanılır.

Nasıl Çalışır?
helicopter-diagram.jpgDairesel hareket, sürekli bir hareket oluşturmanın en kolay yoludur. Helikopterlerdeki dönen pervane sistemini günümüzde birçok uygulamada görmekteyiz. En basitinden bir fan aynı mantıkla çalışır. Bir taraftan aldığı havayı diğer tarafa pervane ile tahrik kuvveti sağlayarak daha hızlı şekilde iletir(üfler). Helikopter pervanesi aynı uçak kanadı gibi eğimli bir yapıya sahiptir fakat çok daha incedir. Çünkü yüksek hızla dönebilmesi için hava sürtünmesinin mümkün olduğu kadar azaltılması gerekmektedir. Ana motordan bir şaft ile alınan dönme kuvveti pervaneye iletilir. Pervane şanzıman sistemiyle yavaşça harekete başlanıp daha sonra optimum hızına ulaşır. Bu dönme kuvvetinin sürekliliği hayati önem taşır. Helikopterin yerle bağlantısı kesilip havalandıktan sonra eğer motor durursa, helikopterin bütün gövdesi pervanenin aksi yönünde dönmek isteyecektir. Bu da aracın irtifa kaybedip düşmesine neden olur. Bu yüzden motor ile sürekli bir dönme momenti sağlanmak zorunludur.

Normalde helikopterin havada pervanenin ters yönünde dönmesi gerekir. Bunu engelleyen ise, kuyruk pervanesidir. Pervane gücünü bir şaft ile ana motordan alır. Helikopterin havadayken spin atmaması için dengeleyici görevine sahiptir.

heli.JPG

Helikopterlerin uçuşunda sadece bu iki pervane görev yapar, bunlar dışında bir tahrik unsuru yoktur. Pervane kollarına pal denir. Paller açılı olarak konumlandırılmıştır ve uçak kanadının bir benzeri şeklindedir. Helikopter kanadı iki palden oluşur. Bunlar birbirine zıt yönde eğimli olarak konumlandırılmıştır. Kalkışta pilot palleri zıt yönde ve maksimum açıyla eğer. Bu sayede yere en yüksek hava basıncı uygulanır. Motor devri arttıkça helikopter havalanmaya başlar. Helikopter sağa-sola dönerken ve ileri-geri hareketlerini yaparken pervanenin altındaki mekanizma aracılığıyla pervane komple eğilir. Yani mesela ileri gidilecekse, pervane şaftın bağlanma noktasından hafif öne eğilir bu sayede helikopter ileriye doğru hareket eder. Diğer yönler için de aynı mekanizmanın etkisi söz konusudur. Kısaca, eğer helikopterin yüksekliği artırılacaksa veya inişe geçilecekse pallerin açısı artırılır veya azaltılır. Açı azaltıldığında çok daha az kaldırma kuvveti uygulanacaktır. Helikopterin yön değişimleri ve ileri-geri hareketi içinse, ana motordan gelen pervane şaftına bağlı kontrol mekanizması ile pervanenin öne ve arkaya eğimi ayarlanır. Pervane öne doğru yattığında, gövdeyi ileriye doğru çekecektir, bu sayede helikopter ileri yöne hareket eder. Pervane arkaya doğru yattığında ise, önce fren etkisi yapacak ardından da helikopter geri yöne hareket edecektir. Aynı şekilde helikopterin sağa ve sola dönüşlerinin de bu şekilde pervanenin komple eğilmesi sonucunda gerçekleştiğini hatırlatalım.

pi sayısı nedir

Pi, her türlü matematik işlemince büyük önem taşıyan çok ilginç bir sayıdır. Matematiğin birçok hesaplamasında örneğin; daireler, yaylar, pendulumlar gibi… pi sayısına rastlarız.

Genellikle bilinen en basit pi sayısı pek fazla birşey ifade etmese de yaygınca kullanılır ve bu bakımdan anlamlıdır. Bu sayı aslında bir orandır ve dairenin çevresinin çapına bölümünden elde edilir. Bu oran 3,14 olarak bilinir. Bunu kendiniz de ölçebilirsiniz, mesela evde herhangi bir dairesel cisim bulun fakat mümkün olduğunca büyük olmasına dikkat edin. Elinizde bir bardak var diyelim, eğer bir mezura ile bardağın önce çevresini daha sonra da çapını ölçüp bölerseniz her zaman 3.14 sonucuna ulaşırsınız. Tabi sonucun aslına en yakın olması için gerçekten hassas bir ölçüm yapmak gerekir.

gearline-animation.gif

Yukarıdaki animasyonda pi sayısının ispatı olarak 1.27 inçlik çapa sahip bir dairenin doğrusal olarak açıldığında 4 inçlik bir mesafeye karşılık geldiği gösteriliyor. Anlaşılacağı üzere 4 inç(çevre) / 1.27 (çap) = 3.14′tür.

LCD veya Plazma TV Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

LCD veya Plazma TV Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Ekran çözünürlüğünün High Definition(HD) görüntü sistemine uygun olması, bu dikkat edilmesi gereken ilk husustur. HD yayınları standart olarak 1920×1080 piksel çözünürlüğe sahiptir. Televizyonun özelliklerinde Full HD olarak belirtilen ibare, cihazın bu çözünürlükte görüntü verebildiğini belirtir. Eğer HD Ready ibaresini görüyorsanız, bu da 1366×768 piksel çözünürlüğe denk gelir. HD Ready TV’lerin HD yazısına aldanıp da, High Definition göreceğinizi asla sanmayın. Bu cihazların normal bir televizyondan pek de bir farkı yoktur.
 • Ekran parlaklığı ve kontrast miktarının yüksek olması çok önemlidir. Parlaklık değeri için LCD TV’lerde 500 candela/metrekare(cd/m2) uygun bir değerdir. Plazma TV’lerde ise, 1500cd/m2 uygun bir değerdir. Bu değerlerin altında olan cihazlarla özellikle ışıklı bir ortamda TV izlerken, görüntünün koyulaşıp iyi gözükmemesi gibi problemler sıkça yaşanır. Diğer unsur ise, kontrast oranıdır. Kontrast oranı ne kadar yüksek olursa, o kadar gerçek siyah ve gerçek beyaz tonlarına yakın görüntü elde edilebilir. Kontrast oranı düşük TV’lerde özellikle siyahın ışık almış açık bir renkte görünmesi kaliteyi oldukça düşürür. Bunun yanında beyazın tam beyaz olmayıp hafif gri tonlarına dönük olması ve renklerin gerçekçi ve canlı gözükmemesi de kontrast oranıyla ilgilidir. Bu nedenle 20000:1 ve üzeri kontrast oranları oldukça canlı ve gerçeğe yakın renklerde görüntü verir. Plazma TV’lerin LCD’lerden üstün olduğu yanlardan birisi de budur. Plazma TV’lerde renk derinliği ve parlaklık fazladır, bu nedenle gerçeğe daha yakın renklerin elde edilebilmesi mümkündür. Bu da görüntü kalitesini arttıran unsurların başında gelir.
 • Tepki süresi de televizyonlar için çok önemlidir. Bu değer üreticiden üreticiye değişiklik göstermekle beraber aldatmacalara açık bir konudur. Bazı üreticiler olması gereke şekilde tam siyah ve tam beyaz görüntü arasındaki geçiş sürelerini tepki süresi olarak belirtirken, bazı üreticiler gri tonları arasındaki geçiş süresini baz alarak çok daha düşük tepki süreleri çıkarabiliyorlar. Piyasada 1 ve 2ms şeklinde belirtilen cihazların tamamına yakını aslında o değerleri verememektedir. Siyah-beyaz geçişleri arasındaki 5ms-8ms değerleri oldukça iyidir. Bu değerlerin üzerinde görüntüde ghosting denilen görüntünün gölge bırakarak hareket etmesi olayı rahatsız edici boyutlarda gözükür ve gözü yorar.
 • Görüş açısı, televizyona tam karşıdan değil de kenardan bakan kişilerin düzgün görebilme miktarıdır. Görüş açısı LCD TV’lerde rahatsız edici boyutlara varabilirken, Plazma TV’ler bu konuda daha üstündür. Görüş açısı LCD ve Plazma televizyonların teknik veri tablosunda çoğu zaman yer almazlar. Bu nedenle cihazı almadan önce değişik açılardan kendiniz bakarak ve diğer ürünlerle karşılaştırarak karar vermeniz daha doğru olur. Eğer LCD TV’lerden yeterince memnun olmadıysanız Plazma TV’leri tercih edebilirsiniz.
 • Televizyonun giriş ve çıkışları da önemlidir. Görüntü arabirimi olarak HDMI bağlantısını içermesi hem sesi hem de görüntüyü aynı kablo ile en yüksek kalitede iletebilmesi açısından aranan özelliklerden olmalıdır. Eğer yoksa mutlaka DVI bağlantı arabirimi bulunmalıdır.
 • İhtiyacınıza göre; montaj delikleri, ses çıkışı ve entegre hoparlörleri, PC bağlantı seçenekleri, scart girişi desteği, güç tüketimi(Plazma TV’lerde LCD’lere oranla çok daha yüksek tüketim değerleri vardır), ağırlık gibi detaylara da dikkat etmelisiniz.
Alacağınız Televizyon Hayırlı Olsun…

Zeus Heykeli

Zeus Heykeli :
M.Ö 456′da yapımı bitirilen zeus heykeli, adına olimpiyat oyunları düzenlenen "Tanrıların Kralı Zeus" adına yapılmıştır. O dönemlerde yunanlıların en büyük eğlencesi olan bu oyunlar adını bulunduğu Olimpos (Olympia) şehrinden almaktadır. Yunanlıların olimpiyat adını verdikleri bu oyunların öneminin artması ve yayılmasıyla Tanrıların Kralı Zeus'un adına yakışır bir tapınak yapmak istemişlerdir. Önce Elis'li Lisbon tarafından tapınak yapılmış daha sonra tapınağın batı ucuna Phidias tarafından zeus heykeli yapılmıştır. 7 metre genişliğe ve 12 metre yüksekliğe sahip olan bu heykel özenle hazırlanmış olan tahtına oturur şekilde inşa edilmiştir. Heykelin sağ elinde zafer tanrıçası Nike, sol elindeyse üzerinde kartal olan bir asa bulunmaktadır. Tahtın üzerine, yunan tanrılarının ve sfenks gibi mistik hayvanların oyma figürleri işlenmiştir. Heykelin derisi fildişinden, sakalı, saçları ve elbisesi altından yapıldığı söylenmektedir.
Heykel, M.S.255 yılında Roma imparatoru I. Theodosius'un olimpiyatları durdurmasıyla, yunanlılar tarafından Bizans'a yani İstanbul'a taşınmış ancak M.S.462′de çıkan bir yangın sonucu yok olmuştur.

Bodrum (Halikarnas) Mozolesi :

Bodrum (Halikarnas) Mozolesi :
M.Ö 350 yılında Kral Mausollos için karısı ve kız kardeşi tarafından Pythea adlı bir mimara yaptırılan mezardır. Bodrum o zamanki adıyla Halicarnassus civarında yapılmıştır. 45 metre yüksekliğe, 30 metre genişliğe ve 25 metre uzunluğa sahip olan bu mozolenin tepesinde zaferi simgeleyen dört atlı bir savaş arabası ve arabanın üzerinde de Kral Mausollos ve karısının heykelleri yer almaktaydı. Bu mezar 16. yüzyıla kadar korunmuş ancak haçlı seferleri sırasında St. John şövalyeleri bugün hala var olan bodrum kalesini yapmak için mozoleyi yıkarak neredeyse tüm taşlarını kalenin yapımında kullanmışlardır.

İskenderiye Feneri :

İskenderiye Feneri :
Gemicilerin güvenliğini sağlamak ve yönlendirmek için, M.Ö 290′lı yıllarda Büyük İskender tarafından yaptırılmış fenerdir. 166 metre yüksekliğindeki fener, Mısır'ın İskenderiye kenti kıyısındaki Faros (Pharos) adasında beyaz mermerden yaptırılmıştır ve bugüne kadar yapılan en yüksek fenerdir. Yunanlı tüccar Sostratus tarafından finanse edilen bu fenerin en büyük özelliği ise gündüzleri dahi gün ışığını denize yansıtabilmesidir. Gecede cilalı bronz aynaların önünde yakılan ateş yansıyarak 50.km mesafeden görülmektedir. Uzun süre ayakta kalmayı başaran fenerin orta kısmı 10. yüzyılda depremler ve doğal şartlar sonucunda çökmüş, 15. yüzyılda da tamamen yıkılmıştır.

Artemis Tapınağı :

Artemis Tapınağı :
Lidya kralı Croseus tarafından M.Ö. 550′de tanrıça Artemis adına, yunan mimar Chersiphron tarafından tasarlanmış ve dönemin en ünlü heykeltraşlarına yaptırılmıştır. Tamamen mermerden yapılmış olan bu yapı bronz heykellerle süslenmiştir. Tapınak dini müessese olarak kullanıldığı gibi ticaret mekanı olarak da kullanılmıştır. 90 metre yüksekliğindeki ve 45 metre genişliğindeki bu eser, yapımından 200 yıl sonra adını ölümsüzleştirmek isteyen Herosteamus adlı bir kişi tarafından yakılmıştır. Tapınağın yakıldığı gece Büyük İskender doğmuş ve bu eserin kendisinin doğduğu gece yakıldığını öğrenince tapınağın onarılması için yardım teklif etmiş ancak reddedilince, ömrünün yettiği ölçüde tapınağı onarmıştır. Ancak M.S. 262′de çıkan yangın sonucu tapınak, sütunları dışında tamamen yok olmuştur.

Babil’in Asma Bahçeleri :

Babil'in Asma Bahçeleri :
M.Ö 605′de Babil kralı Nebukadnezar tarafından yaptırıldığı söylenmektedir. Çorak mezopotamya çölünün ortasında yapay  dağlar, çeşitli ağaçlar, bitkiler ve akan suların bulunduğu tahmin edilen çok katlı bir bahçedir. Uzunluğu 80 kilometre, genişliği 25 metre ve yüksekliği 97 metre olduğu belirtilmektedir. Yapılma nedeni olarak farklı iddialar bulunsada en kuvvetlisi Kralın, mezopotamya çölünün bunaltıcı sıcağından bunalan karısı Semiramis'e hediye vermek amacıyla yaptırmış olması. Dönemin yunan coğrafyacısı Strabo bu bahçeleri şöyle tanımlamaktadır : "Bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat nehrinden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu"
Bu bahçelerin günümüzde kesin izlerine rastlanmamıştır ancak bölgede araştırma yapan arkeologlar babil sarayının kuzeydoğusunda görünüşü garip olan temel ve tonozlar bulmuşlardır. Bu kalıntıların asma bahçelere ait olduğu sanılmaktadır.

Keops Piramidi :

Keops Piramidi :
Bazı kaynaklarda mısır piramitlerinin tamamı yedi harikanın içerisinde olarak gösterilmektedir ancak sadece Keops piramidi bu listeye dahildir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi günümüze kadar dayanabilen tek eserdir. Mısır’ın başkenti Kahire’deki Giza yaylasında bulunmaktadır. Keops piramidi yedi harika içerisindeki en eski yapıdır. Piramit M.Ö 2560 yılında mısır firavunu Khufu (Keops) tarafından yaptırılmış ve yapımı yaklaşık 22 yıl sürmüştür. Bu piramitte tıpkı diğer piramitler gibi firavunun kabri olarak kullanılmak üzere inşa edilmiştir. Keops Piramidi 145,75 metre yükseklikte, 229 metre genişlikte, eğimi 51 derece ve geometrik hata oranı %0,1 den azdır. Firavunun odası tabandan 40 metre yükseklikte ve tepeden 100 metre kadar aşağıdadır. Arkeologlara göre piramitin temelini kazmak için 100.000 işçi çalışmış, daha sonra bir bu kadar işçi de piramitin inşasında kullanılan her biri yaklaşık 2 tonluk, 2 milyon 300 bin kadar taşı üst üste dizmek için çalışmıştır. Bu kadar ağır taşların üst üste dizilme sırrı hala çözülememiştir ancak çamurdan yapılmış bir rampa kullanıldığı tahmin edilmektedir. Piramit yapıldığından itibaren 4300 yıl boyunca dünyadaki en yüksek yapı olarak kayıtlara geçmiştir.

Dünyanın Yedi Harikası

Dünyanın 7 harikası kavramı ise ilk kez M.Ö 5. yüzyılda tarihçi Heredot tarafından ortaya atılmış ancak gerçekleştirilememiştir. 300 yıl sonra yani M.Ö 2. yüzyılda Sidon’lu Antipatros “Dünyanın Yedi Harikası Üzerine” adlı eserle yedi harikayı sıralamıştır ve bu liste günümüzde de “Dünyanın Yedi Harikası” olarak kabul edilmektedir. Listede yer alan yapıtlar şunlardır ;

1. Keops Piramidi
2. Babil’in Asma Bahçeleri
3. Artemis Tapınağı
4. Zeus Heykeli
5. Rodos Heykeli
6. İskenderiye Feneri
7. Bodrum (Halikarnas) Mozolesi

Roma Rakamları Nasıl Yazılır?

romarakamtablo

Romalılar, Eski Mısırlıların yıllarca önce yaptıkları gibi, önceleri bazı sembolleri tekrarlayarak sayıları tasarladılar.

Bunların nümerik değerleri şöyledir; I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000

Bugün de zaman zaman kullanılan bu harfler, yan yana getirilerek daha büyük sayılar oluşturulabilir. Mesala "25″,"XXV" şeklinde yazılır.

Bu sayılar yazılırken uyulması gereken bazı kurallar vardır:

 • Bir harf, en fazla üç defa yan yana yazılabilir.
 • Bir harfin sağına, kendisinden daha küçük değerli bir harf gelirse, toplanarak okunur. XI=11 , DCX=610 , LXXVII= 77 gibi.
 • Sol tarafa yazıldığında ise çıkarılır. XC=90, IL=49, CD=400 gibi. Sadece bir harf yazılabilir.
 • Hem sağa, hem de sola daha küçük değerli harfler yazılarak farklı rakamlar yazılabilir. CMLI=951, XLVII=47, CDLV=455 gibi.
 • Roma rakamı ile yazılabilecek en büyük ve en uzun sayı "3888″ dir.(MMMDCCCLXXXVIII)
 • Çok sık olmamakla beraber daha büyük sayılara ihtiyaç hissettiklerinde harflerin değerini "1000″ kat arttırmak için üzerlerine çizgi çizmişlerdir.

Üzerinde çizgi olan harf değerleri de şöyledir; V=5000, X=10000, L=50000, C=100000, D=500000, M=1000000

Dört işlem yapma zorluğu sebebi ile günümüzde fazla kullanılmamaktadır. Bazı usuller geliştirilse de çok büyük sayılara sıra gelince yetersiz kalmaktadır. Ancak yine de bazı kitap sayfalarını numaralandırma, madde işaretleri, saatler gibi kullanım alanları vardır.

Nokia M-Cüzdan Şifresini Kırma


Nokia telefonunuzun bazen m-cüzdan şifresini unutursunuz. Kırdırmak için orda burda gezmenize hiç gerek yok.

Bekleme modundayken *#7370925538# kodunu girip Tamam’a basın.

M-Cüzdan’ı tekrar açın size yeniden bir şifre isteyecektir. Hepsi Bu Kadar…. =)

Not: Bu işlem m-cüzdan içeriğini de sıfırlar… Bilginize..

19 Mayıs 2010 Çarşamba

lise 1 ingilizce çalışma kitabı

A B**ÜMÜ ... kutucukların cvpları
=> 1.A 2.C 3.D 4.B


B B**ÜMÜ... 1.sorunun cevabı job B
2.sorunun cevabı job D
3.sorunun cevabı job B
4.sorunun cevabı job C
5.sorunun cevabı job A NOT=> şık tekrarı sorunun yanlış olduğunu kanıtlamaz...


C B**ÜMÜ...

1.too late
2.big enough
3.too dark
4.tall enough
5.strong enough
6.too cold


D B**ÜMÜ

2.caroline isn't not good enough.
4. he didn't have enough money to pay the bill
9.it is too early to want too go home.


F. B**ÜMÜ

2. in order to go to sleep
3. in order to make some tea
4.in order to buy a car
5. in order to get some petrol
6. in order to buy some bread

G B**ÜMÜ


1 .Go to belciam
2.keep fit
3. eat meal
4.buy bread
5.go to shoping


H B**ÜMÜ

1 .because
2.so
3. if
4. but
5.while
6.when
7.before
8.and
9.in order to
10. after


I B**ÜMÜ

1. boşluk like
2.boşluk work
3.boşluk is
4.boşluk be
5.boşluk work
6.boşluk treat
7.boşluk ****
8.boşluk tidy
9.boşluk give
10. boşluk study

9. sınıf ingilizce workbook kitabı cevapları (breeze kitabı)

(a)No way
(b)You can’t be serious
(c)Try it again!
B.look at the photos..
1.soru:
Yes,I like watching dance shows.
2.Soru:
boş
sf:31
metinde yerleştirme
1.D
2.C
3.E
4.A
5.B(pek emin değilim)
E.Read the text…
1.soru:
She was a columnist.
5.Soru:
She is 70 years old.
F.Boşluk doldurma
1.indoor
2.joined
3.**ight
4.adventurous
5.extreme
6.come
7.serious
8.rough
9.peace
sf:32
bulmaca
1.mountaineering
2.swimming
3.windsurfing
4.Sli
5.pilates
6.rafting
7.hanggliding
8.yoga
sf:33
diyaloglar
sol 2.:Can I go to school basketball match tomorrow?
sag 2.:No,you can’t
sol 3.:May I go rafting trip next **ekend?
sag 3.:Yes,of course

burs veren vakıflar

Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA)
Üniversitelerde öğrenim görmekte olan yaklaşık 1000 öğrenciye burs veriyor. Vakıf, özürlü öğrencilere de burs imkanı tanıyor. Burslar karşılıksız olarak veriliyor ve burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor.

Daha fazla bilgi için:
www.vaksa.org.tr

 
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Yurt içindeki her üniversiteden maddi desteğe ihtiyacı olan ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs veriyor. Burs miktarı her yıl değişiyor.

Daha fazla bilgi için:
www.tev.org.tr

 
Vehbi Koç Vakfı
Yetenekli ama maddi imkanları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri burslardan yararlanamıyor. Başarılı olmak aranan en önemli koşullardan biri. Burs verilecek öğrencinin seçimi okul idareleri tarafından yapılıyor. Dekanlıklardan ya da vakıftan bilgi alınabilir.

Daha fazla bilgi için:
www.vkv.org.tr

 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Vakfı (ÇYDD)
Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burslar veriliyor.

Daha fazla bilgi için:
www.cydd.org.tr

 
Lions ve Rotary Vakıfları
Uluslararası Lions ve Rotary kulüplerinin Türkiye’deki temsilcilikleri yurt içi ve yurt dışında eğitim için çeşitli burslar veriyor. İnternetten Türkiye’de faaliyet gösteren birçok Rotary ve Lions kulübünün web sitelerine ulaşılabilir.
www.rotary.org.tr
www.lionnet.org.tr
Türkiye Bilişim Vakfı
Maddi durumu yetersiz ama başarılı olan bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerine burs imkanı sağlıyor.

Daha fazla bilgi için:
www.tbv.org.tr

 
Sağlık ve Eğitim Vakfı
Çoğunlukla tıp ve ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilere burs veriliyor.

Daha fazla bilgi için:
www.sevakfi.org

 
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
Üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan son sınıf ve master öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

Daha fazla bilgi için: 0212 227 52 00 / 0212 258 61 20
ICEP (Uluslararası Kültürel Değişim Programları) Vakfı
ÖSS sonucuna göre yüzde 1’lik dilimde yer alan yoksul öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

Daha fazla bilgi için:
www.icep.org.tr

 
TED Ankara Koleji Vakfı
Başarılı, yetenekli ve öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilere, lisans mezuniyetleri sonrasında, TED Ankara Koleji Vakfı okullarında mecburi hizmet karşılığı öğretmenlik yapma imkanı sağlıyor. İngilizce ve İngilizce olarak okutulan matematik, kimya, biyoloji, fen bilgisi, bilgisayar, Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı dallarında burslar veriyor.

Daha fazla bilgi için:
www.tedankara.k12.tr

 
İstanbul Ticaret Odası Vakfı
İşletme, iktisat, ekonomi, siyasal bilgiler fakültelerinde okuyan, maddi yardıma ihtiyacı olan, başarılı öğrencilere burslar veriliyor.

Daha fazla bilgi için: 0212 511 41 50
İstanbul Sanayi Odası Vakfı
Üniversite ve meslek yüksekokullarında okuyan teknik bölüm öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Burs verilecek öğrenciyi öğrenim gördüğü kurum seçiyor. Dekanlıklardan ya da vakıftan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:
www.isov.org.tr

 
Banka vakıfları
Hemen hemen bütün bankalar, öğrencileri desteklemek amacıyla kurdukları vakıflar aracılığıyla burs veriyor. Bankaların ilgili birimlerinden detaylı bilgi alınabilir.
Belediye vakıfları
Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere hemen hemen tüm il belediyeleri ve bazı ilçe belediyeleri, kurmuş oldukları vakıflar aracılığıyla öğrencilere çeşitli burslar veriyor. Belediyelerin ilgili birimlerine başvurulabilir.
Türkiye Diyanet Vakfı
Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının çocuklarına, imam hatip liselerini birincilikle bitirerek ilahiyat fakültelerine giren öğrencilere ve yurt dışından Türkiye’ye öğrenim görmek amacıyla gelen yabancı öğrencilerden uygun görülenlere burs imkanı sağlıyor.

Daha fazla bilgi için:
www.diyanetvakfi.org.tr

 
Faisal Finans Kurumu Vakfı
Başka kurumlardan burs almayan başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor.

Daha fazla bilgi için: 0212 251 65 20
Sema Yazar Gençlik Vakfı
Başka kurumlardan burs almayan başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor.

Daha fazla bilgi için:
www.semayazar.org.tr

 
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
Başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor.

Daha fazla bilgi için:
www.yekuv.org
Bu kuruluşların dışında, hemen her ilde burs veren çeşitli vakıf ve kuruluşlar var.

18 Mayıs 2010 Salı

oğuzhan koç domuz gribi şarkısı

Beni sen nasıl terkettin, bırakıp gittin
Çok ayıp ettin eyvallah.
Şimdi halsizliğin tutsun, motorun bozulsun
Domuz gribi ol inşallah.

speed.exe download

1-Başlat==>Çalıştır==>regedit yazın tamama basın
2-Kayıt defterinde ctrl+f3 fonksiyonunu kullanarak speed ya daspeed.exe diye kayıt defterinde aratın.Sonraki arama sonuçları için f3 e basın.Gerekli kayıt değerlerini silin.
3-Yine aynı yöntemle NFS MW aratın ve 2 deki yolu izleyin kayıt değerlerini silin.

Şimdi oyunu başlatın ve kayfine bakın..
Çalışıyormu evet sorunsuz çalışıyor.Benim bu hatamı böyle giderdim.

ÖNEMLİ UYARI:ARATTIĞINIZ KELİMELER İLE İLGİLİ BİR SÜRÜ SONUÇ ÇIKACAKTIR.BUNLARI LÜTFEN SOL TARAFTAKİ AÇIK KLASÖRLERDEN TAKİP EDİN VE OYUNA AİT OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN.AKSİ TAKTİRDE FORMAT YOLU AÇIKTIR.

ayak kokusu nasıl giderilir

Ayakkabı kokusu gerçekten insanı tiksindiren bir kokudur. Ne yaparsanız yapın, hatta yıkasanız bile o koku kolay kolay gitmez. Genelde spor ve deri ayakkabılarda bu kötü kokular oluşur. Çok uzun bir süre ayaklarınız ayakkabı içince kaldığında, futbol maçı yaptıktan sonra vs.. gibi olaylardan sonra eve geldiğinizde ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz ve etrafa çok pis bir koku yayılıyor. :( Maalesef bu herkes için olumsuz bir durum oluşturuyor.

İşte artık ayakkabı kokularına bir son verecek çözüm yolu.

Football Tycoon menejerlik oyunu

Oyuna nasıl başlayabilirim?

Oyuna başlamak için önce kayıt yaptırmalısınız.
Buradan Kayıt Olabilirsiniz

Oyuna Katılım Şartları Nelerdir?

1. ntvspor.net’in http://fm.ntvspor.net adresinde kullanıma açtığı Football Tycoon yarışı ücretsizdir.
2. FM yarışmasını 18 yaşından küçükler oynayamaz, herhangi bir ödüle hak kazanamaz.
3. Katılımcılar katılım formunda yer alan bilgilerin tamamının doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
4. Beyan edilen e-posta kime aitse kullanıcı olarak o gözükür.
5. Bütün kullanıcılar oyun kurallarına uymayı kabul ederler.
6. Katılımcıların herhangi bir şekilde hile yaptığı tespit edilirse katılımcı hiçbir hak ve ödül idda edemez.
7. ntvspor.net, hile yapan kullanıcılar hakkında hukuki yola başvurma ve bu katılımcıların üyeliklerini iptal etme/diskalifiye etme hakkına sahiptir.
8. Katılımcıların itirazı durumunda ve/veya ntvspor.net kararıyla oyun ntvspor.net’in belirleyeceği başka bir adreste tekrarlanabilir
9. Kuralları değiştirilmek, oyunu kısa süreli veya tamamen kapatmak, bir karar doğrultusunda yazılı açıklama yapmak hakkı ntvspor.net’te saklıdır.
10. Katılımcılar bir değişikik olduğu taktirde, listedeki pozisyonların olumsuz şekilde etkilenmesine kabul etmek durumdadırlar.
11. ntvspor.net hukuki yollara başvurma hakkını baki tutar.

16 Mayıs 2010 Pazar

2008 KPSS Çıkmış Sorular

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCpenney Printable Coupons