31 Ağustos 2008 Pazar

İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ: 12 MART 1921

İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ: 12 MART 1921

İstiklal Marşımız, yurdumuzun düşman işgaline uğradığı felaket günlerinde hazırlandı. Saldırgan düşmana karşı Anadolu�da tutuşan heyecanı koruyacak; vatan sevgisini ve inancı canlı tutacak bir marşın hazırlanması düşüncesi, Genel Kurmay Başkanı İsmet (İnönü) Paşa dan geldi. İsmet İnönü böyle bir marşın Fransız ordusunda mevcut olduğunu ve bizim ordumuz için de faydalı olacağını Milli Eğitim Bakanlığına iletti. Milli Eğitim Bakanlığı da bu düşünceyi benimseyip bir yarışma düzenledi. Beğenilen güfte için 500 lira ödül verilecekti. Yarışma için 734 şiir gönderildi. Bir kurulca bunlar titizlikle incelenip 6 tanesi ayrıldı. Ama hiçbiri beğenilmedi; marş olacak değerde bulunmadı. O zaman Burdur Milletvekili olan Mehmet Akif�in para ödülünden rahatsızlık duyduğu için yarışmaya katılmadığı öğrenildi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi şairin Meclis�teki sıra arkadaşı Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey�in yardımını istedi.

Hasan Basri Bey bundan sonrasını şöyle anlatıyor:

��Akif Bey�in yanımda olduğu bir zaman,elime bir kağıt parçası alarak,onun dikkatini çekecek bir tarzda yazmaya başladım.

- Ne yazıyorsun?

- Marş�İstiklal Marşı yazıyorum.

- Yahu sen ne adamsın? Seçilecek şiire para ödülü verileceğini bilmiyor musun? içinde para olan bir işe nasıl katılıyorsun?

- Yarışma kaldırıldı? Seçilecek şiire ne para verilecek, ne de her hangi bir ödül. Milli Eğitim Bakanı bana güvence verdi.

- Ya, o halde yazalım.

İşte böylece yazılmaya başlanan ve 48 saatte bitirilen İstiklal Marşı, imzasız olarak Milli Eğitim Bakanlığının seçici kuruluna sunuldu. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi, daha önce seçilen 6 şiirle birlikte yeni şiiri Ordu Komutanlarına gönderdi. Onlardan, şiirlerin askerlere okunmasını, beğenilenleri sıralamalarını istedi. Komutanlar, kısa sürede sonucu bildirdiler: Hepsi de Mehmet Akif�in şiirini birinci sıraya almıştı. Bundan sonraki iş, İstiklal Marşı�nın T.B.M.M�ne getirip kabul ettirmekti. Marş, ilkin Meclis�in 1 Mart 1921 günü yaptığı ikinci oturumunda ele alındı. Başkan Mustafa Kemal�in söz vermesi üzerine Hamdullah Suphi kürsüye gelerek, sık sık alkışlarla kesilen şiiri okudu ve son seçimin Meclis�e ait olduğunu söyledi. O gün oylama yapılmadı. Şiirle ilgili konuşmalar ve oylama, Meclis�in 12 Mart 1921 günü öğleden sonraki oturumunda yapıldı. Bazı milletvekilleri, bir komisyon kurularak şiirin yeniden incelenmesini, bazıları da hemen görülüp karara bağlanmasını istediler. Uzunca tartışmalardan sonra, şiirin kabulü için verilen 6 önerge benimsendi ve İstiklal Marşı çoğunlukla kabul edildi.

Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katıldı. 1924 yılında Ankara�da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay�ın bestesini kabul etti. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930 da değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı orkestrası şefi Osman Zeki Üngör�ün 1922 de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe kondu. Marşın armonilenmesini Edgar Manas, bando düzenlemesini İhsan Servet Künçer yaptı.

KANSER BELİRTİLERİ

KANSER BELİRTİLERİ
(Bu yazı toplam 160848 defa okundu)

Tarama testleri karmaşıklık ve mahiyet açısından değişiklikler gösterir. En yaygın bir şekilde kullanılan testlerin çoğu yüksek risk altındaki kişilerde sık görülen kanser biçimlerini bulacak şekilde tasarlanmıştır. Kanser tarama testleri pratik olmalıdır. Yapılan test, kanseri, tamamen iyileşme şansının hâlâ yüksek olacağı şekilde erken belirlemelidir.

Emniyet de önemli bir konudur. Test başlı başına tehlikeli bir sağlık riskini yaratmamalıdır. Bundan yirmi yıl önce meme kanserini belirlemek için kullanılan mamografı işlemi, gövdeyi oldukça yüksek radyasyona maruz bırakıyordu ve kanserin gelişmesinde başlı başına bir faktör oluyordu. Ancak bugün mamografi ile kadınlar yalnızca küçük miktarlarda radyasyona maruz kalmakta, böylelikle muayene daha emniyetle olmaktadır.

Kanser için periyodik tarama testleri tüm kanser vakalarında ve çeşitlerinde aynı önleyici değere sahip değildir, örneğin akciğer kanserinde, özellikle eğer sigara içiyorsanız, ara sıra göğüs röntgeninin çekilmesi veya balgam tahlili, yaşamınızı sürdürme şansını belirgin bir şekilde artırmayacaktır. Erken dönemde test etme hâlâ önemli olmasına rağmen, akciğer kanserinde yaşama oranı hâlâ yüzde 15 in altındadır. Sonuç olarak, eğer sigara içiyorsanız veya evinizde veya işyerinizde kimyasal maddelere maruz kalıyorsanız, akciğer kanserinin taranması konusunda öğütlerini almak için doktorunuza başvurunuz. Ancak hastalığın belirtilerini gözlemekten daha önemli olan bir şey, potansiyel karsinojenlere (kansere neden olan maddelere) maruz kalmanızı azaltacak her şeyi denemektir. Sigarayı bırakmak böylesi stratejilerden biridir.

Diğer kanserler yaşama oranı belirgin bir şekilde artacak kadar erken teşhis edilebilir. Aşağıda belirtilen kanser tarama testleri, Amerikan Kanser Derneği tarafından önerilen kanser önleme programının bir parçasıdır.

Meme Kanseri

Uyarıcı Belirtiler: Memede herhangi bir sertlik veya kitle, veya meme uçlarından gelen akıntı veya kan.

Kanser Riski Faktörleri: Meme kanseri genellikle elli yaşın üzerinde olan kadınlarda; hiç çocuğu olmamış kadınlarda, ilk çocuklarını otuz yaşından sonra doğuran kadınlarda, hiç emzirmemiş olan kadınlarda, ideal ağırlıklarının yüzde 40 üzerinde olan kadınlar ile cinsel olgunluğa gecikmiş olarak gelen veya gecikmiş menapozu olan kadınlarda ve ailesinde (anne veya kızkardeşlerde) menapoz öncesi meme kanseri olayı olan kadınlarda ortaya çıkar.

Check-up Kuralları: Her kadın ayda bir defa göğüslerini dikkatlice muayene etmelidir.

Buna ek olarak yirmi ile kırk yaş arasında olan kadınların her üç yılda bir göğüslerini bir hekime muayene ettirmesi gerekir. Kırk yaşın üzerinde olan kadınların bu muayeneyi her yıl yaptırması gerekir. Eğer kırk yaşın altındaysa-nız, ailenin geçmişinde göğüs kanseri yoksa yüksek risk gruplarından birine girmiyorsunuz demektir ve mamografinin alınmasına gerek duyulmayabilir. Eğer kırk ile kırkdokuz yaşlan arasında iseniz, herhangi bir belirti veya kitle yoksa ve ailenizde göğüs kanseri geçiren biri yoksa yalnızca basit bir mammogram yaptırın. Elli yaşından sonra mammogramı her yıl yaptırın. Eğer ailenizde göğüs kanseri varsa, yaşınıza aldırmaksızın her yıl bir mammogram yaptırın.

Testis Kanseri

Uyarıcı Belirtilen Teslislerde herhangi bir kitle veya boyutlarında değişiklik.

Kanser Riski Faktörleri: Yaşlı erkeklerden daha çok genç erkeklerde ortaya çıkar (kırk yaşından sonra fazla görülmez); normal yerine inmemiş testisler.

Check-up Kuralları: ilk gençlik yıllarının son dönemlerinden başlayarak tüm yaştaki erkekler her ay teslislerini muayene etmelidirler.

Kolorektal (Kalın Bağırsak ve Rektum) Kanser

Uyarıcı Belirtilen Herhangi bir rektal (makattan gelen) kanama veya dışkılama alışkanlıklarında uzun dönemli değişiklik.

Kanser Riski Faktörleri: Aile üyelerinden birinde geçmişte kolorektal polip (iyi huylu tü-moral oluşum) veya kolorektal kanser veya kronik ülserleşmiş kolit olması.

Check-up Kuralları: Kırk yaşın üzerinde olan kadın ve erkeklerin her yıl dijital (parmakla) rektal muayeneden geçmesi gerekir. Bundan öte elli yaşın üzerinde olan erkek ve kadınların en azından iki yılda bir sigmoidoskopik muayeneden geçmesi (sigmoidoskop ile kolon içinin muayenesi) ve her yıl kan bulunup, bulunmadığının kontrolü için feces (dışkı) testini yaptırması gerekir.

Akciğer Kanseri

Uyarıcı işaretlen Rahatsız eden bir öksürük, öksürürken kan gelmesi ve akciğer iltihabı veya bronşit nöbetleri; göğüste ağrı.

Kanser Riski Faktörleri: Çok sigara içmek ve özellikle astbest olmak üzere çevre kirletici maddelere maruz kalmak.

Check-up Kuralları: Kırk yaşın üzerinde olan herkesin bir göğüs röntgeni çektirmesi gerekir. Bunu takip eden göğüs röntgenleri doktorunuzun kişisel kararına göre yapılacaktır.

Servikal (Rahim Boynu) Kanser

Uyarıcı Belirtiler: Anormal vajinal kanama.

Kanser Riski Faktörleri: Genital (Cinsel) bölgelerde kabarcıklar oluşturan deri iltihaplan veya genital siğil enfeksiyonları-, ergenlik çağına geldikten kısa bir süre sonra cinsel ilişkiye girme veya çok fazla cinsel ilişki partnerinin olması.

Check-up Kuralları: Onsekiz yaşına gelen kadınların veya seksüel olarak aktif olanların her yıl Pap testi yaptırması ve pelvik muayeneden geçmesi gerekir. Birbirini takip eden üç veya daha fazla normal sonuç veren yıllık muayenenin ardından doktorunuz Pap testinin daha az aralıklarla yapılmasına karar verebilir.

Endometrium (Rahim iç zarı) Kanseri

Uyarıcı Belirtiler: Anormal vajinal kanama.

Kanser Riski Faktörleri: Geçmişte kısırlık olması veya yumurtlama olmaması; menapozun geç başlaması veya uzun süreli östrojen tedavisi, vücutta aşırı yağlanma; çok fazla sigara içmek.

Check-up Kuralları: Menapoza geldikten sonra geçmişinde kısırlık, aşırı şişmanlık, yfmurtlayamama, anormal rahim kanaması veya östrojen tedavisi olan kadınların endo-metriyal biyopsi yaptırmaları gerekir.

İdrar Yolu ve Mesane Kanseri

Uyarıcı işaretler: idrarda kan; sırt ağrısı; kilo ve iştah kaybı, sürekli ateş; anemi (kansızlık).

Kanser Riski faktörleri: Elli yaşın üzerinde olan erkeklerde-, çok fazla sigara içenlerde, geçmişte kronik idrar yolu enfeksiyonlarından rahatsız olanlarda daha fazla görülür.

Check-up Kuralları: Komple fiziki muayeneniz sırasında yapılan rutin idrar tahlilleri idrarınızda kan olup olmadığını (hemıtüri) gösterecektir. Eğer hematüri bulunursa, doktorunuz anormal bir doku da bulursa, biyopsi de dahil olmak üzere sistoskopik bir muayene yapabilir. Doktorunuz bir böbrek filmi de isteyebilir.

Ağız Kanseri

Uyarıcı işaretler: Ağzınızın renginde herhangi bir değişiklik veya ağzınızda iyileşmeyen herhangi bir yara.

Kanser Riski Faktörleri: Genellikle kırkbeş yaşın üstünde erkeklerde, çok fazla sigara içenlerde ve özellikle çok fazla alkol kullanımı ile birlikte dumansız tütün kullananlarda (tütün çiğneyenlerde) daha fazla görülür.

Check-up Kuralları: Eğer iyileşmeyen bir yara varsa doktorunuza veya diş hekiminize başvurun.

Gırtlak Kanseri

Uyarıcı Belirtiler: Boğuk seslilik.

Kanser Riski Faktörleri: Çok fazla sigara içmek, eğer fazla miktarda alkol kullanımı ile birlikte oluyorsa.

Check-up Kuralları: Konuşma özelliğinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bir boğaz uzmanı tarafından yapılan muayene veya eğer çok fazla sigara içiyorsanız yıllık muayene.

Prostat Kanseri

Uyarıcı Belirtilen idrara çıkmada zorluk; sırtın alt kısmında sürekli bir ağrı, pelvis veya kasıkların üst kısmında sürekli ağri; idrarda kan.

Kanser Riski Faktörleri-. Yetmiş yaşın üzerinde olan erkeklerde daha fazla görülür.

Check-up Kuralları: Eğer kırk yaşın üzerinde iseniz, periyodik tıbbi muayeneniz sırasında bir dijital (parmakla) rektal muayeneden de geçmeniz gerekir.

Cilt Kanseri

Uyarıcı Belirtilen Düzensiz sınırları olan küçük bir lezyon (yara, bere) ve vücutta veya kol ve bacaklarda kırmızı, beyaz, mavi veya mavi-siyah lekeler; cildin herhangi bir yerinde rengi inci beyazından siyaha kadar değişen yumru veya lezyonlar; avuç içi, ayak tabanı, el ve ayak parmaklarının uç kısımlarında koyu renkli lezyonlar; güneşe maruz kalmış cilt üzerinde daha koyu renkli beneklerle birlikte geniş kah-verengimsi lekeler; cildin herhangi bir yerinde kırmızımsı mor lekeler; ayak parmakları veya bacakta mor-kahverengi veya koyu mavi no-düller; yüz, kulak veya boyunda inci gibi veya mumlu gibi yumru veya şişler-, göğüs veya sırtta düz, ten rengi veya kahverengi yara izine benzer lezyonlar; yüz, kulaklar, boyun, eller veya kollarda pullu veya kabukla kaplı yüzeyi olan düz lezyon veya kırmızı nodul; herhangi bir bende görülen değişiklik veya iyileşmeyen bir yara.

Kanser Riski Faktörleri: Kadın ve erkeklerde kızıl saç, açık cilt rengi veya gözlerin mavi olması; çocuklukta ciddi güneş yanığı olması; ailenin geçmişinde doğum lekeleri veya benler (displastik nevüs doğumda mevcut ben oluşumu sendromu.)

Check-up Kuralları: Eğer yukarıda sıralanan uyarıcı belirtilere sahip herhangi bir cilt lezyo-nunuz varsa doktorunuza danışınız.

30 Ağustos 2008 Cumartesi

En Cok Satan Kitaplar Tam Liste

Çok Satan Kitaplar Tam Liste1- Portobello Cadısı – Paulo Coelho – Can Yayınları
Konusu: Gizemli bir kadının öyküsü Onu yakından tanıyan, belki de hiç tanımayan dostlarının ağzından Athena2- Siyah Süt – Elif Şafak – Doğan Kitap
Konusu: "Siyah Süt" kadınlığın, kadınların hayatının kasvetli ve karanlık ama son tahlilde geçici bir dönemiyle ilgili.3- Veda – Ayşe Kulin - Everest
Konusu: Ayşe Kulin, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde, işgal altındaki İstanbul'da bir konakta yaşananları anlatıyor bu kez.4- Yaşama Yerleşmek – Üstün Dökmen - Remzi
Konusu: Prof. Dr. Üstün Dökmen, bu kitabında yaşama yerleşmenin koşullarını anlatıyor. Küçük Şeyler dizisinin yeni kitabı.5- 1919’un Şifresi – Hulki Cevizoğlu – Ceviz Kabuğu
Konusu: 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne kadar bilinmeyenler ne?.. Cevizoğlu, araştırdı, buldu, belgeledi…

Kurdoğlu

Fıkra : Kurdoğlu
Güneydoğulu bir aşiret ağası bir gün bütün önemli kişilerin soy
isimleri "oğlu" ile bitiyor diye düşünmüş ve soyadını değiştirmeye
karar vermiş. Gerekli işlemleri yaparak soyadını kurdoğlu olarak
değiştirmiş ve halka soyadını bundan böyle yanlış söyleyecek
olanları fena halde cezalandıracağını ilan ettirmiş.

Bir gün yolda gezerken bir köylüyle karşılaşmış ve hemen yolunu
keserek;
- Söyle bakalım benim soyadım neydi demiş.
Köylü;
- Valla ağam sen bir hayvanın oğluydun ama hangisiydi unuttum.

Tecavüz

Fıkra:Tecavüz Fıkrayı Yazdır
Kadinin birinin arabasi otobanin ortasinda bozulmus. Kadin arabasini kenara çekmis ve yardim bulabilmek amaciyla otobanin kenarinda yürümeye baslamis. Bu sirada yanina yaklasan kötü niyetli bir adam kadina tecavüz etmeye kalkmis. Kadin kendini korumak için çantasina uzanmis ve eline aldigi biçak ile adamin cinsel uzvunu hizla kesmis. Kadin kestigi bu
parçayi hizla uzaklara firlatarak oradan kaçmis. Tam bu sirada Idris ile
Temel otoyolda otomobilleri ile yol almaktadirlar. Adamin seyi gelir ve
bizimkilerin camina çarparak seker. Bunun üzerine Temel Idris'e dönerek : Uy ula idris sinekteki mala bak usagum ...

İstanbulun Fethi

Fıkra : İstanbulun Fethi Ekleyen : Rukiye Yeşilçay
Akşemsettin ve Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi günü, yanlarında Fatih'in hocaları Molla Gürani, Molla Hüsrev de olduğu halde, törenle İstanbul'a giriyorlardı.
Bizanslılar, şehrin Fatih'ine çiçek vermek için yarış ediyorlardı. Bir yerde, şehri fetheden kişinin bu ak sakallı hocalar arasında gencecik Fatih olacağını düşünmediklerinden, çiçekleri, ak sakallı Akşemsettin'e uzattılar. Akşemsettin, hemen atını geri çekerek, beyaz at üzerindeki genç Fatih'i gösterdi:
-Padişah ben değilim.
Fatih Sultan Mehmet:
-Ona geldiniz, ona. Padişah benim, ama o da benim hocamdır..

BOYUN FITIĞI

BOYUN FITIĞI

Boyun bölgesi ağrıları, bel ağrılarından sonra en sık karşılaşılan kas iskelet sistemi rahatsızlığı. Boyun ağrılarının görülme sıklığının yüzde 5-10 dolayında olduğu tahmin ediliyor.

Boyun ağrılarının ne kadarı boyun fıtığından kaynaklanıyor?

Aslında sanıldığının aksine boyun fıtıkları boyun ağrılarının en sık karşılaşılan nedeni değil. Boyun bölgesi ağrılarının ancak yüzde 10- 20 kadarı boyun fıtığı kaynaklı. Fıtık ağrısı diğer ağrılara göre şiddetli olduğundan böyle yanlış bir kanı yerleşmiş. En sık karşılaştığımız boyun ağrısı nedeni myofasial ağrı sendromu olarak adlandırdığımız kas gerilme ağrıları. Bunu 50 yaşından sonra ortaya çıkan omurga kireçlenmesine bağlı ağrılar izliyor.

Boyun fıtıklarında ne zaman �ameliyat� denir? Ameliyat sonrası tekrar riski ne kadar?

Bu konuda tam bir fikir birliği yok. Fizik tedavi uzmanı olarak bizler operasyonu son çare olarak düşünüyoruz. Bununla beraber büyük fıtıklarda omurilik bası bulguları oluşabilir. Böyle bir durumda hastalar bir an önce ameliyat edilmeli. Benzer şekilde fıtığın boyundan kola giden sinirlere bastırması durumunda kol kaslarında kısmi felç durumu oluşabilir. Kas gücü kaybının giderek kötüleştiği belirlenirse yine cerrahi öneriyoruz. Sıkı takip edilebilen hastalarda kas gücü kaybının iyiye gitmesi durumunda ise fizik tedavi öneriyoruz. Bu hastalar fizik tedavi yöntemleriyle, başarıyla tedavi edilebiliyor. Bazı hastaların ağrıları ise tüm ilaç ve fizik tedavi yöntemleriyle geçmeyebilir. Böyle bir durumda ameliyat öneriyoruz.

Boyun fıtığı dışında kalan ağrılar neden oluşur?

Boyun fıtığı dışında en sık karşılaştığımız myofasial ağrılar, boynun uygunsuz pozisyonda aşırı kullanılmasına bağlı olarak kas gerilmelerinden kaynaklanır. Tipik olarak bilgisayar kullanımı, başın uzun süre öne eğilerek yapılan ofis çalışmaları, uzun süreli telefon konuşmaları en sık karşılaştığımız myofasial ağrı sebepleri. Ayrıca aşırı stres, gerilim ve depresyonda bu tip kas gerilmesi ağrılarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıp tedavisini güçleştiriyor.

Ağır taşıma, meslek duruş bozukluklarının ağrılarda rolü nedir?

Boyun fıtıklarında bel fıtıklarından farklı olarak ağır taşımanın ve mesleğin etkisi belirgin değil. Alışkanlıklara bağlı duruş bozuklukları ve özellikle uygun olmayan yatak ve yastıklarda yatış en sık karşılaştığımız sebepler arasında. Fıtık dışında kalan ağrılar ise bilgisayarla uzun süreli çalışan ve ofis ortamlarında çalışanlarda sık görülmektedir.

Boyun ağrılarına çekenlere öneriler

Boyun ağrısından korunmak için ofis çalışanları ergonomiye dikkat etmeli. Özellikle monitor göz hizasının hafif altında olmalıdır. Uzun süre baş eğik pozisyonda çalışılmamalı. Eğer bu tip aktiviteden kaçınmak mümkün değilse saatte bir ara verilip, boyun kaslarına düzenli germe egzersizleri yapılmalı. Özelikle yaygın bir alışkanlık olarak karşılaştığımız televizyon karşısında, kanepe ve koltukta uygunsuz baş pozisyonu ile televizyon seyretmek ve uyumaktan kaçınılmalı. Geceleri yastıksız ya da çok yüksek yastıkta yatılmamalı. Mümkünse ortopedik yastık kullanılmalı. Özellikle bayanlar ıslak saçla yatmamalı. Boyun ağrısı çeken hastalar oyalanmadan öncelikle bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanına başvurmalı ve onun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeliler.

İlginc bir konu eskiden penis büyütme işlemi

Eskiden penis böyle büyütülürmüş :)
VAZELİNLE PENİS BÜYÜTME
(Bu yazı toplam 80771 defa okundu)Asya�da erkekler, penislerini büyütmek için organlarına vazelin ve benzeri yağları enjekte ediyorlar.

Doktorlarsa, bu yüzden rahatsızlanan giderek daha çok sayıdaki erkeği tedavi etmekle boğuşuyor.

Doktorlar, vazelin enjekte etmek yüzünden, peniste doku tahribatının yol açtığı ciddi deformasyonlar meydana geldiğini belirttiler. Enjeksiyon sonucu enfeksiyon ortaya çıkmasının ise kangrene yol açabildiği bildirildi.

Londra�daki Üroloji Enstitüsü�nden Manit Arya, güneydoğu Asya ülkelerinde penis büyütme operasyonlarının çok yaygın olduğunu söyledi. Ancak Batı�daki doktorlar, erkeklerin kendi kendilerine uyguladıkları bu �penis büyütme yönteminin� İngiltere ve ABD�de de kullanılmaya başladığını belirtiyorlar. Doktorlar, Batı�daki erkeklerin bu yöntemi Asya�ya yaptıkları ziyaretlerde öğrendiklerini sanıyorlar.

Kendilerine başvuran ilginç bir vakayı anlatan Dr. Manit Arya, penisine yağ enjekte eden 31 yaşındaki bir erkeğin penisinin büyümeye devam ettiğini ve ereksiyon olamadığını gördüklerini söyledi. Arya, hastanın penis dokusunun altındaki ölmüş hücrelerin ameliyatla alındığı ve kendisine psikolojik tedavi almasının tavsiye edildiğini anlattı.

Dns kullanarak youtube a giris

muhteşem (!) adli sistemimizin erişimine engel koyduğu sitelere (Şu anki en önemlileri: WordPress ve YouTube) hız kaybı olmaksızın ve en fazla 1 buçuk dakikalık bir işlemle ulaşmanızı sağlar. Birkaç saattir kullanıyorum ve ne bir hız kaybı var, ne de bir veri aktarım sorunu. Her şey eskisi gibi çalışıyor, tabii bir farkla: Erişime engellenen tüm sitelere sorunsuz olarak erişebiliyorum.

Yapmanız gerekenler (1 buçuk dakika):

 • Görev çubuğunda şuraya tıklayın:
  Şekil 1
 • Açılan pencerede şuraya tıklayın:
  Şekil 2
 • Açılan pencerede şuraya çift tıklayın:
  Şekil 3
 • Açılan pencerede şuraya, içinde gördüğünüz değerleri girin:
  Şekil 4
 • Modemi açıp kapatın, yani resetleyin.
 • Tarayıcınızın önbelleğini temizleyin veya erişime engellenen sitelere girmeye çalıştığınızda yine aynı kırmızı yazıyla karşılaştığınızda Ctrl+F5 kombinasyonunu uygulayın.
 • Bitti.

Kolay, hızlı ve etkili çözüm bu. Ötesi yok. Keyfini çıkarın, hayırlı olsun.

Ek (15 Ağustos 2008, 21.31): Yukarıdaki çözüm tek başına işe yaramamaya başladı. Birkaç ayar daha yapmanız gerekiyor:

 • Başlat » Çalıştır'a "C:\windows\system32\drivers\etc" yazıp Enter'a basın ve açılan penceredeki "hosts" isimli uzantısız dosyaya çift tıklayın.
 • Birlikte Aç penceresi çıkacak veya bir-iki pencere ile Birlikte Aç penceresine yöneleceksiniz. Not Defteri'ni seçince "hosts" dosyasını Not Defteri'yle açmış olacaksınız.
 • En sondaki boş satıra gidip (Eğer en sonda boş bir satır yoksa Enter'a basıp yeni bir satır başlatın.) aşağıdakileri yapıştırın:

208.117.236.70 http://www.youtube.com
208.117.236.71 http://www.youtube.com
208.117.236.72 http://www.youtube.com
208.117.236.70 youtube.com
208.117.236.71 youtube.com
208.117.236.72 youtube.com

 • Kaydedin ve çıkın. Artık YouTube'a rahatça girebiliyor olmalısınız. Giremiyorsanız bilgisayarı yeniden başlatın, tekrar deneyin.

Msn Viruslerinden Kurtulmak İcin

Aşağıdaki adresten indireceğiniz ufak temizlik yazılımıdır:

Aracı buradan indirebilirsiniz

Sayfadaki ilk [+] Download bağlantısına tıkladığınızda indireceğiniz ufak dosyayı çalıştırıp Start'a tıklamanız ve taramadan sonra bilgisayarın yeniden başlamasını beklemeniz gerekiyor. Taramadan sonra bilgisayar kendiliğinden yeniden başlayacağı için açık olan tüm belge ve programları kaydedip çıkmanız gerekecek.

Eğer yukarıdaki araç da işe yaramazsa, güvenlik firmalarının yaptıkları anti-virus testlerinde en iyi puanları alan, birbirleriyle yarışan iki anti-virus yazılımından birini kullanmanızı tavsiye edebilirim:

http://www.free-av.com/ - AntiVir (İngilizce) (Ücretsiz!)
http://nod32.com.tr/ - NOD32 (Türkçe) (Deneme sürümü)

İndirdikten sonra virüs veritabanlarını güncelleyip bir tarama yaptıktan sonra sorununuz çok çok büyük ihtimalle çözülecektir.

26 Ağustos 2008 Salı

Efes Pilsen World Cup 7 Heyecani


Geçtiğimiz sene İzmir'de düzenlenen Efes Pilsen World Cup'ın 7.'si 28-30 Ağustos 2008 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirileceği öğrendiğimde inanılmaz keyif aldım diya Cem Bora ; Dünyaca bilinen bu organizasyonda Konya'nın isminin geçiyor olması çok mutluluk verici. Hoşgörü ve gönül insanı Hz. Mevlana'nın yaşadığı ve Mevlevi Kültürünün gelişmesine ev sahipliği yapan Konya'nın markalaşma ve tanınma sürecinde konumlandırmasını bu önemli kişilikle birleştirmesi ve tüm Dünya'ya anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Konya'nın tüm Dünya'da tanınan ve bilinen bir marka olmasını istiyorum..

25 Ağustos 2008 Pazartesi

Mutlaka izlenmesi gereken filmler

Türkçe klasik filmlerden bahsedicem şimdilik daha sonra aklıma eserse yabancı filmleride listelerim.

Bu benim sıralamam ....

1- Züğürt Ağa

2- Kabadayı

3- Eşkiya

4- Beyaz melek

5- İstanbul kanatlarım altında

6- Ağır roman

7- Tabutta rövaşata

8- babam ve oğlum ( bu film aslında ilk 3'e girerdi ama)

yeter bu kadar aklıma başka gelmio :)

20 Ağustos 2008 Çarşamba

Aldırma Reis

Bu aralar evir çevir İbrahim sadriden aldırma reis dinliyorum.
Güzel şiir nihayetinde.. Video youtube da fakat tr girişleri kapalı olduğundan vermiyorum...
ktunnel girişi için tıklayın..

Çok güzel yazmışsın İbrahim sadri ama hep sen içerdeyken ben demişsin.

Peki ben içerdeyken sen neler yaptın ha...!
Bunların cevabı yok şiirde..
Olsun boşver 128 a aldırma..


Aldırma reis sen bu gidişe..
Hayat bir gemi yürüt onu göreyim seni. Boşver 128 . Aldırma reis

17 Ağustos 2008 Pazar

blog :s

Arkadaşlar artık bloglarıma yazı yazmak içimden gelmiyor malum özgün içerik olarak yazsak dahi hitlet olduğu gibi yerinde sayıyor :s

Zaten özgün yazılar olmasına rağmen bir sandbox'a giriyorum, nasıl iştir bu anlamadım...

Zaten 1k hitlerden 30-40 hitlere kadar düştük :s İki tane sitn daha sandbox'a girdi birer gün ara ile zaten adsense de eskisi kadar kazandırmıyor.
Bu yazıla olduğu gibi konularda link bile kullanmıyorum. Nasılsa kullansak bile bi işe yaramıyor anca sitelerin daha berbat olmasına yarıyor :s

Neyse bakalım zaten askerlik başımda bi aralar boş vaktim olursa yine bişiler karalarım ama bu karalamalar hit getirmez orası da aşikar :)

10 Ağustos 2008 Pazar

Can yücel anladım Şiiri

Can Yücel Anladım Şiiri/ Nam'ı değer can baba

Bunca zaman bana anlatmaya
çalıştığını,kendimi
bulduğumda anladım.
Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu
varmış,
Kendi yolumu çizdiğimde anladım..
Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat,
okuyarak,dinleyerek değil..
Bildiklerini bana neden
anlatmadığını, anladım..
Yüreğinde aşk olmadan geçen hergün
kayıpmış,
Aşk peşinden neden yalınayak
koştuğunu anladım..
Acı doruğa ulaştığında
gözyaşı gelmezmiş gözlerden,
Neden hiç ağlamadığını
anladım..
Ağlayanı güldürebilmek,ağlayanla
ağlamaktan daha değerliymiş,
Gözyaşımı kahkaya çevirdiğinde
anladım..
Bir insanı herhangi biri kırabilir, ama bir
tek en çok sevdiği acıtabilirmiş,
Çok acıttığında anladım..
Fakat,hakedermiş sevilen onun için dökülen her
damla gözyaşını,
Gözyaşlarıyla birlikte sevinçler
terkettiğinde anladım..
Yalan söylememek değil, gerçeği
gizlememekmiş marifet,
Yüreğini elime koyduğunda anladım..
''Sana ihtiyacım var, gel ! ''
diyebilmekmiş güçlü olmak,
Sana ''git'' dediğimde anladım..
Biri sana ''git'' dediğinde, ''kalmak istiyorum''
diyebilmekmiş sevmek,
Git dediklerinde gittiğimde anladım..
Sana sevgim şımarık bir
çocukmuş,her düştüğünde zırıl
zırıl ağlayan,
Büyüyüp bana sımsıkı
sarıldığında anladım..
Özür dilemek değil, ''affet beni'' diye
haykırmak istemekmiş pişman olmak,
Gerçekten pişman olduğumda anladım..
Ve gurur, kaybedenlerin,acizlerin maskesiymiş,
Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış,
Yüreğimde sevgi bulduğumda anladım..
Ölürcesine isteyen,beklemez,sadece umut edermiş
bir gün affedilmeyi,
Beni afetmeni ölürcesine istediğimde
anladım..
Sevgi emekmiş,
Emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama özgür bırakacak
kadar sevmekmiş

MSN Sifre kima programi

Öyle msn şifre kırma programı olsaydı dünyada kimsenin msn adresi kalmazdı boş hayaller ile kendinizi kandırmayın arkadaşlar eskiden xss ile şifreler kırılıyordu ama öyle bir msn kırma programı ile bu işler olacak olsa ooooo işimiz var hani :)


Key: msn şifre kırma programı msn şifre kırıcı türkçe programlar msn hack programı msnmsn messenger 7,5 şifre kırma programı

winap türkçe, winap 5.5 tr, winap 5.5 türkçe full, winap full, winap türkçe

Arkadaşlar tebrik ederim bu haklı :)

winap yazarak arama yapıyor hiç mi dikkat etmiyor ya da aradığı seyin ne olduğunu bilmiyor bu insanlar anlamıyorum vallahi neyse ki ...


Winamp olarak aramanız gerekiyor. Ayrıca Winamp indirmek için tıklayınız...

Boşlukları doldurun ve indirin. Ve son olarak winap değil onun adı :)

NTV Spor uydu frekansi

Ntvspor uydu frekansı vermeden önce dsmart 45. kanal olduğunu belirtiyim.

Ayrıca frekansları verdiğimde bana ntv spor çıkmıyor cnbc-e uydu frekansımı bu demeyin çünkü ntvspor uydu frekansı doğrudur bence ayarlarınızı tekrar gözden geçirin.

NTVSpor uydu frekansı aşağıdaki gibidir;

42 derece Türksat 2A uydusundan izleyebilirsiniz.
Uydu detayları: 11892 megahertz yatay frekans, 12800 sym, 5/6 FEC.


Key: Ntvspor online izle, ntv spor canlı izle, ntv spor uydu frekansı, ntv spor uydu ayarları

657 Devlet Memurlari Kanunu


Ben de bir devlet memurunun oğlu olarak büyüdüğümden çok ilintiliyimdir 657 sayılı devlet memurları kanunu ile. Memur çocuğu olmak hep farklı bir duygudur sanırım :)
Bir değişik olay. Ve bu 657 sayılı kanun içinde çalışmakta tam bir yük kanuna tabii olanlar adına.

Kanunun tamamı devlete ait olan 657 sayılı devlet memurları kanunu okumak için tıklayın .

657 sayılı devlet memurları kanununu indirmek için farklı kaydete tıklayarak indirin.

Konunun anahtar kelimeleri: 657 devlet memurları kanunu, 657 devlet memuru, 657 memur, 657 sayılı kanun, 657 sayılı devlet memuru kanunu, 657 devlet kanunu, 657 devlet memurları

8 Ağustos 2008 Cuma

Beijing 2008 Olympic Gamesİşte sabah sabah heyecana bak yahu :)

Bugun uyku tutmadı işe gitmeden bi internette sörf yapalım dedik.. google'a bir girdim yine logo var sebebi nedir dedim :)... Hemen resme tıkladım ve olayı kavradım :p Beijing 2008 Olympic Games .. Bugun pekindeki olimpiyatlar başlıyor. 08.08.08 Yani sekiz ağustos 2008 yılında akşam sekizde :) 08:00 pm yani..

Neyse çok yazmıyım işe geç kalıcam yoksa..

7 Ağustos 2008 Perşembe

Öğrenci Affı ha geldi ha gelicek


İşte bugun duyduğum en iyi haber bu sanırım benim gibi yüksek lisans eğitiminin tez aşamasında atılıp daha sonra hiç hesapta yok iken askerlikle kendilerini ilişkili gören arkadaşlara, ya da lisans eğitiminde parası olmayanları af edecek yasa tasarısı için Milli Eğitim Bakanı istatistiklerin gelmesini bekliyormuş ve daha sonra hatta söylenendir ki! meclis tatile girmeden af çıkarılabilir. Ama açıklamaları yorumladığımızda affın genel öğrenci affı almayabileceği yönünde. Ama ben sistemsel problemlerden dolayı atıldım yüz kızartıcı herhangi bir problemim olmadığından af çıktığında beni kapsamaması gibi bir durum olacağını sanmıyorum.

Ayrıca Mhp'de öğrenci affı için öneri sunmuştu. Görünene göre öğrenci affı bayağı bir destekli çıkacak bende kurtulcam bu çilelerden :)

Haydi 2008 yılı öğrenci affını deli gibi destekliyorum :)

Kpss 2010 için yardımcı kaynak

Son günlerde pek birşey yazamıyorum buraya belirtmiştim zaten daha öncede bu askerlik mevzuları bütün zamanımı çalıyor veya alıyor :s

Neyse son günlerde bir kpss sitesi açayım dedim, son zamanlardan kastım 1 ay önce felan siteyi açtım ve tek post attım konu ile alakalı sonra yüklendim "seo" taktiklerine malum google severse herkes sever.
Sonuç olarak google amcamla iyi bir iş çıkardık ve kpss aramalarında şu an 1. sayfada ve hatta bazen ilk 5 içine giriyor bazen 7. oluyor. Kafasına göre takılıyor.
Umarım kpss girecek arkadaşların bilgilenmesi için güzel bir şekilde site yapabiliriz.

Son sözüm ise haydi devrem nerdesin :)
323. dönem yedek subay adaylarına gel teskere istiyorum :)

5 Ağustos 2008 Salı

323. dönem subay adayları hadi bakalım :)


Bu aralar bloguma görüldüğü gibi sürekli askerlik hakkında yazılar yazıyorum. Malum bende bu 323. dönem katılıyorum ve tüm yoğunluğum bu konu üstüne bir önceki konuda askerlik ve kıdem tazminatını yazmıştım. Sürekli gündemimde askerlik var malum rapor süresi 25 güne çıkarılınca büyük bir yoğunluk olmuş ve bazı 3-4 günlük rapor alan arkadaşlara sevindirici haberleri verelim :) kontejanlar doldu diyerek doktor subay adaylarına ekim yani 324. döneme ertelemişler.

Ah benide 324. dönem alsalar başka birşey istemiyorum. Bu aralar bişi yazamıyorum çünkü yazabilecek kadar kendimi toplayamıyorum. Yeni planım ben askerdeyken sitelerdeki google reklamlarından gelen para ile geçinmek :)
Olursa ne ala bana :)

Hadi herkese güzel güzel okumalar, yorum yapmalar.

2 Ağustos 2008 Cumartesi

Askerlik ve kidem tazminatı

                    
   Askerlik için işten ayrılan arkadaşlar ben gibi yani sadece kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Askerlik için işten ayrılmada ihbar tazminatı gibi bir durum söz konusu değildir. 
Askerlik sebebi ile işten ayrılanlarda " askerlik sebebi ile işten ayrılmak istiyorum ve kıdem tazminatımın hesaplanarak tarafıma ödenmesini rica ederim" gibi kısa bir dilekçe yeterli olacaktır. Ayrıca bu dilekçeye askerlik şubesinden almış olduğunuz sevk evrakınızı (silüs) kopyasını eklemelisiniz.

Kıdem tazminatı hesaplanması ise çalıştığınız yıl kadar brüt maaşınızdır. Yani brüt maaşını 2000 ytl ve 3 yıl çalıştı iseniz 2000*3: 6000 ytl almanız gerekir bundan yaklaşık 20 ytl damga vergisi kesilir geri kalanı tarafınıza ödenir.
Ayrıca hakkınız olan yıllık izinler (birikmiş)  maaşınızın günlük yevmiyesi hesaplanarak kalan yıllık ücretiniz yevmiye kadar gün ile çarpılarak ödenir. Ayrıca kıdem tazminatı tavan ücret vardır. Bu ücret  01.07.2008 - 31.12.2008 Arası  için 2.173,19 YTL. Bunun üstünde kıdem tazminatı alamazsınız. 

Şu an aklıma bu kadar geliyor. Soru ve sorunlarınız için konuya yorum bırakarak sorularınızı sorabilirsiniz.  
Bayağı uzun yazdım :) Askere giden arkadaşlara öncelikle kendime gel teskereyi istiyorum :)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCpenney Printable Coupons